Lång erfarenhet inom elkonstruktion, elinstallation m.m

Verksamheten

Vi på El-Tele Konsulten har lång erfarenhet inom elkonstruktion, elinstallation, systemintegration, kalkylering m.m. Vi ser kontinuerligt till att hålla företaget uppdaterat med det senaste inom föreskrifter, programvara och hårdvara. Allt för att finnas i framkant på den tekniska utvecklingen inom elbranschen och kunna erbjuda det bästa till våra uppdragsgivare.

Idag så är miljötänkande och låg energiförbrukning väldigt viktigt både för oss och våra uppdragsgivare. Så med det som utgångspunkt strävar vi alltid efter att ta fram den bästa lösningen anpassade till funktion och verksamhet för våra uppdragsgivare. Vår projektering sker i huvudsak med hjälp av AutoCAD med elapplikation MagiCAD EL.

El-Tele Konsulten erbjuder:

 • 3D projektering, för effektiv samordning och kommunikation mellan alla inblandade parter i projekten
 • Kompletta Systemlösningar
 • Energibesparande utredningar
 • Projektledning
 • Ljusberäkningar samt 3D-visualisering av belysningslösning
 • Kalkyler och budgetering i tidiga skeden
 • Komplett Projektering av el- och telesystem
 • Goda kunskaper inom kraftförsörjning, belysning, brandlarm, säkerhet, data-/telenät, systemintegration, elmiljö och energirådgivning m.m.
 • Teknisk och ekonomisk kontroll av el- och telesystem
 • Utredning och rådgivning
 • Utformning av erforderliga handlingar så att de motsvarar uppdragsgivarens krav och förväntningar
 • Termografering av elanläggningar, golv-/markvärme m.m.
 • Systemintegration intelligenta system KNX, LONWorks, Smart House m.m.

Affärsidé

El-Tele Konsulten skall med engagemang utforma tekniska lösningar anpassade till funktion och verksamhet i byggnadsprojekt för våra uppdragsgivare. Allt för att skapa positiva och långvariga kundrelationer där fortsatta samarbeten ses som självklara.