Projektering och besiktning av el- och teleutrustningar

Lång erfarenhet

El-Tele Konsulten har lång erfarenhet inom elkonstruktion, elinstallation, systemintegration, kalkylering m.m. Vi ser kontinuerligt till att hålla företaget uppdaterat med det senaste inom föreskrifter, programvara och hårdvara.

Läs mer

Kvalitet och Miljö

El-Tele Konsulten erbjuder tjänster som uppfyller kundens och samhällets miljökrav och som fortlöpande skall utvecklas för att minska energiförbrukning och miljöbelastning med ny teknik och kunskap.

Läs mer

Välkommen till

El- Tele Konsulten

El-Tele Konsulten är ett teknikkonsultbolag med inriktning på verksamhet i södra Norrland och mellersta Sverige men tar även uppdrag i hela landet. Vi har många års erfarenhet av elbranschen med allt från installationsarbete, kalkyler, projektledning, systemintegration och konsultverksamhet.

Med engagemang, kreativitet och god kommunikation konstruerar vi elanläggningar utefter kundens önskemål och krav. Anpassade tekniska lösningar för god funktion till kundens verksamhet i alla typer av byggnadsprojekt. Vårt mål är att kunden skall få sina ambitioner och visioner realiserade. Genom detta strävar vi efter att skapa långvariga kundrelationer.

Läs mer om verksamheten

Certifierad KNX Partner

Vi på El-Tele Konsulten är certifierade KNX-Partners vilket innebär att vi vet hur man projekterar, programmerar och driftsätter en KNX-anläggning